popielata linia pozioma

Haller flaga napis

Wyniki egzaminu ósmoklasisty


Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać od piątku godz. 10:00 w sekretariacie szkoły, zachowując reżim sanitarny (maseczka i dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły)

Zaświadczenia należy dostarczyć do wybranej szkoły do wtorku 04.08.2020 r.

 

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

Rekrutacja uzupełniajaca do oddziałów przedszkolnych


Szanowni Państwo!

Publikujemy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w SP 31 w naborze uzupełniającym (załącznik)

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

List Prezydenta Miasta Torunia skierowany do uczniów toruńskich szkół


Zapraszamy do przeczytania listu Prezydenta Miasta Torunia skierowanego do uczniów toruńskich szkół. Link do dokumentu.


 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku z otwarciem obiektów sportowych w dniu 4 maja 2020 r., przekazuję Państwu harmonogram funkcjonowania "Orlika" oraz  boiska  szkolnego w SP 31 pod nadzorem animatora i pracowników szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki

harmonogram orlik


DROGI RODZICU, OTO DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ!


tick mało liczne zespoły klasowe
tick praca w systemie jednozmianowym
tick świetlica szkolna czynna od 6.30 do 16.30 oferuje dzieciom ciekawe formy zajęć oraz pomoc w odrabianiu prac domowych
tick szeroka oferta atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, w tym: zajęcia teatralne, programowanie ozobotów, szachy, zajęcia wokalne, sportowe, glottodydaktyka i wiele innych.
tick szkoła prowadzi oddziały integracyjne z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zaletą tych klas jest mała liczebność oraz atrakcyjny dla dziecka system motywacyjny i sposób oceniania. W klasie integracyjnej pracują: nauczyciel prowadzący, nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela
tick doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska
tick sale lekcyjne podzielone na część dydaktyczną i zabawową bogato wyposażone w środki dydaktyczne i audiowizualne oraz tablice interaktywne
tick możliwość pozostawienia podręczników i przyborów w szkolnych szafkach
tick sala gimnastyczna dla klas młodszych z atrakcyjnym sprzętem sportowym i rekreacyjnym - ”Radosna szkoła”
tick 2 pracownie komputerowe z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi do programowania
tick nowoczesne pracownie do nauki języków obcych, glottodydaktyki
tick sala integracji sensorycznej
tick stołówka szkolna oferuje smaczne, dwudaniowe i niedrogie obiady przygotowywane na miejscu
tick biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz kącik “Małego Czytelnika”
tick boiska sportowe: “ORLIK”, boiska do piłki koszykowej, ręcznej, nożnej i siatkowej
tick kolorowy plac zabaw dla najmłodszych
tick miasteczko komunikacyjne umożliwiające zdobycie karty rowerowej
tick w szkole jest gabinet stomatologiczny
tick zapewniamy codzienną pomoc pielęgniarską
tick uczniowie uczestniczą w programach profilaktycznych: “Szklanka mleka” i “Owoce w szkole”.

 

ZADBAMY O BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Oddziały przedszkolne
tick prowadzimy oddziały przedszkolne w wydzielonej części budynku
tick pomieszczenia i łazienki dostosowane są do dzieci w wieku przedszkolnym
tick rozwój dzieci wspomagamy poprzez zajęcia: logopedyczne, glottodydaktykę, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, komputerowe, z języka angielskiego, plastyczne, sportowe, muzyczne, taneczne, gimnastykę korekcyjną, integrację sensoryczną
tick posiadamy plac zabaw oraz bazę sportową „Orlik”
tick stołówka serwuje smaczne posiłki i owoce
tick dysponujemy salą zabaw - "Radosna Szkoła"
tick stworzyliśmy wyjątkowy w skali kraju model edukacji, w ramach którego w oddziałach integracyjnych dzieci typowo rozwijające się uczą się razem z dziećmi autystycznymi
tick nasz budynek jest monitorowany