popielata linia pozioma

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagog szkolny oraz pedagog specjalny prowadzą zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Podczas pracy w małych grupach trenujemy i rozwijamy:

  • wiarę we własne możliwości (wzmacnianie mocnych stron, dostarczanie pozytywnych doświadczeń, rozwijanie sfery emocjonalnej),
  • współpracę w grupie (podejmowanie wspólnych decyzji, trenowanie rozwiązywania konfliktów),
  • umiejętności komunikacyjne (wyrażanie własnego zdania, stosowanie komunikatów „ja”, aktywne słuchanie innych),
  • sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych (m.in. kiedy ktoś nas obraża, hejtuje),
  • pozytywną motywację do podejmowania zadań.

Podczas zajęć stosujemy różnorodne formy i metody pracy, m. in. rundkę, technikę kręgu, burzę mózgów, dyskusję, pracę w grupach, w parach, elementy bajkoterapii, dramę oraz chustę animacyjną.

dzieci sala gimnastyczna chusta animacyjnadzieci sala gimnastyczna chusta animacyjna

dziewczynki chłopcy stół układanie fotografiidziewczynki stół kartka

dziewczynki stół kartkadziewczynki chłopcy stół kartki przybory

dziewczynki stół kartki przyborychłopcy stół kartka gra planszowa

dziewczynki chłopcy stół przybory kartki gra planszowadzieci salka gimnastyczna przybory zabawa

uczniowie sala lekcyjna zajęciadziewczynki i chłopcy stoją w uścisku na kartce papieru

dziewczynki i chłopcy stoją w uścisku na kartce papierudziewczynki i chłopcy stoją w uścisku na kartce papieru

uczniowie siedzą na krzesłach sala lekcyjnauczniowie leżą na podłodze uczennica stoi na kartce