popielata linia pozioma

Oddziały integracyjne w naszej szkole funkcjonują od 1 września 2007 r. dzięki przychylności ówczesnej Pani Dyrektor – Wandy Antonowicz. W ramach możliwości organizacyjnych szkoły, stopniowo zwiększała się liczba oddziałów i dzisiaj są one obecne w każdym roczniku.

W klasach integracyjnych pracuje nauczyciel wiodący wraz z nauczycielem wspomagającym, a w klasach 0-III również pomoc pedagogiczna, czyli osoba, która dodatkowo wspiera proces dydaktyczno-terapeutyczny. Wszyscy nauczyciele nauczający w klasach integracyjnych posiadają przygotowanie do pracy z dziećmi autystycznymi.

dzieci nauczycielka lekcja na podłodze przybory na podłodzekuchnia dzieci stół posiłek

Zespoły oddziałowe ustalają wspólną strategię działania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W oddziałach integracyjnych funkcjonują klasowe oraz indywidualne systemy motywujące do właściwego zachowania i pracy na lekcji. Im dzieci są starsze, tym bardziej stają się samodzielne i w mniejszym stopniu wymagają indywidualnego wsparcia.

W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w innych równoległych klasach. W przypadku dzieci autystycznych realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Nauczyciele wspomagający w swojej pracy kierują się głównie zasadami SAZ (Stosowanej Analizy Zachowania), są też organizowane wizyty certyfikowanych superwizorów Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku i ze Szkoły Podstawowej Dla Dzieci z Autyzmem z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.

W funkcjonowaniu klasy integracyjnej ważna jest wspólna nauka i zabawa, która kształtuje u dzieci zdrowych wrażliwość na potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszelkie wartości, jakie wpoimy naszym dzieciom od najmłodszych lat, z pewnością zaowocują w przyszłości.

dzieci stół kolorowy papier przybory szkolnedzieci zabawa piłkarzyki stołowe gra

Oddziały nasze wyróżnia fakt, że integrujemy głównie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pozwala to na odpowiednie przygotowanie środowiska szkolnego, wyspecjalizowanie kadry w kierunku pracy z dziećmi autystycznymi w gronie typowo rozwijających się rówieśników.

uczniowie napis tolerancja

Struktura organizacyjna klasy wygląda następująco:

  • maksymalnie 20-osobowy zespół klasowy, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych (zazwyczaj z autyzmem/zespołem Aspergera),
  • nauczyciel prowadzący,
  • nauczyciel wspomagający,
  • pomoc pedagogiczna (w oddziałach 0-III).

dzieci rycerz przewodnik zamekdzieci w przebraniu nauczycielka

dzieci siedzą na ławce