popielata linia pozioma

PRACA INDYWIDUALNA

Jest formą pracy obejmująca głównie uczniów rozpoczynających terapię. Ma na celu wdrożenie dziecka do zasad pracy oraz współistnienia w grupie rówieśniczej, budowania systemu motywacji, wyrównywanie deficytów w zakresie umiejętności szkolnych.

uczeń stół kartki zadaniauczennica stół kartki zadania

uczeń stół kartki zadaniauczennica tablet stół papier klej wyklejanka

uczennica maszyna szycia szycieuczeń stół kartki zadania tablet

PRACA W MAŁEJ GRUPIE

Są to zajęcia w których uczestniczą: jedno dziecko z autyzmem oraz kilku (dwoje, troje) uczniów typowo rozwijających się. Mają one na celu kształtowanie umiejętności społecznych oraz szkolnych (np. zgłaszanie się, reagowanie na polecenia kierowane do grupy).

chłopcy stół drewniane klocki układaniedzieci stół kolorowe plansze gra

dziewczynki stół strojenie koszyczkówchłopcy stół gra planszowa

dziewczynki stół układanie bukietów z kwiatów

PRACA W KLASIE INTEGRACYJNEJ PRZY WSPARCIU NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

Do każdego ucznia z autyzmem przypisany jest nauczyciel zwany "nauczycielem-cieniem", przebywa on z dzieckiem na zajęciach lekcyjnych, udzielając wielostronnej pomocy w zależności od potrzeb ucznia. Uczy on i wzmacnia prawidłowe zachowania społeczne np. inicjowanie interakcji z rówieśnikami i nauczycielami. Poza tym dba o pozytywny wizerunek ucznia oraz odpowiedzialny jest za klasowy system motywacyjny.

klasa lekcja uczniowie nauczycielkiuczniowie waga nauka

uczniowie boisko wata cukrowa radośćuczniowie w cieniu drzewa budują konstrukcję z kartonów

SAMODZIELNE PRZEBYWANIE UCZNIA Z AUTYZMEM W KLASIE INTEGRACYJNEJ

Samodzielne funkcjonowanie ucznia w środowisku klasowym to główny cel działań terapeutycznych, obowiązki stopniowo wycofującego się "nauczyciela-cienia" przejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca.

uczniowie sala lekcyjna stół przybory kolorowe kartki