popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

rekrutacja 2020 2021 przeczytaj

Rekrutacja 2020 2021rekrutacja 2020 2021 link oddziały przedszkolnerekrutacja 2020 2021 link szkoła podstawowa

Haller flaga napis

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I DO KLASY I SP 31

logo sp31 155x155

Szanowni Rodzice!

Publikujemy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i do klasy I SP 31 oraz komunikat dot. potwierdzenia woli.
Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
W okresie od 3 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00 do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 rodzice dzieci/uczniów zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/klasy I szkoły podstawowej zobowiązani są do potwierdzenia woli.

Oddziały Przedszkolne - Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - pobierz plik.

Szkoła Podstawowa - Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - pobierz plik.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej - pobierz plik w wersji doc., pobierz plik w wersji pdf.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam OrgackiKomunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 23 marca 2020 r.

logo sp31 155x155

Szanowni Rodzice,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym nauczanie będzie odbywać się w formie zdalnej. Materiały edukacyjne udostępniane będą stopniowo na stronie Szkoły w zakładce "Samokształcenie". Udostępniamy również służbowe adresy mailowe wszystkich nauczycieli - zakładka KONTAKT, służące komunikacji oraz przesyłaniu wymaganych zagadnień z poszczególnych przedmiotów do sprawdzenia (tylko w formacie WORD, nie przesyłamy zdjęć).
Prosimy o codzienne śledzenie informacji na stronie naszej Szkoły oraz w zakładce "Samokształcenie". Wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony będą dla nas cenne. Dla kadry naszej Szkoły jest to również nowa sytuacja, której postaramy się sprostać możliwie najskuteczniej. Zależy nam na wspieraniu Państwa dzieci, by jak najefektywniej wykorzystali ten czas edukacji poza murami szkoły.
Życzymy wszystkim zdrowia i wzajemnego wsparcia w tym trudnym czasie.

Wszelkie wątpliwości i trudności proszę zgłaszać mailowo bezpośrednio do wychowawców.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgackiprzybory szkolne napis

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku, 16 marca br. nie będzie prowadzonych zajęć z uczniami w szkołach w naszym regionie, jak i w całej Polsce. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów uruchamia Kujawsko-Pomorską e-Szkołę.

e- Szkoła rusza w poniedziałek o godz. 9.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Od 16.03 do 20.03.2020 r. w godz. 12.00 - 14.30 przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych. Od wtorku tj. 17 marca 2020 r. rozpoczną się zajęcia dla klas ósmych.

Program zajęć przygotowują wspólnie wszystkie kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści.

Program szkoły będzie rozwijany o zajęcia dla kolejnych klas szkół podstawowych i średnich, w tym liceów i szkół zawodowych oraz branżowych.

Aby wziąć udział w wirtualnych lekcjach,
należy kliknąć w Kujawsko-pomorska-e-szkola.
Uwaga! Nie trzeba się logować!


Komunikat dla klas 8
Centralna Komicja Egzaminacyjna na czas zawieszenia zajęć przygotowała  "Zestawy zadań powtórkowych". Llink do materiałów powtórzeniowych: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 11 marca 2020 r.

logo sp31 155x155

Na podstawie pisma Prezydenta Miasta Torunia w związku z decyzję Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, o zamknięciu placówek oświatowych, a także szkół wyższych na dwa tygodnie, przekazuję informacje w tej sprawie dzieciom, uczniom, rodzicom i pracownikom SP 31:
• zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie, od 12 do 25 marca br.;
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkól, nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, dyrektorzy oraz pracownicy niepedagogiczni świadczą pracę.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z komunikatem Premiera dotyczy wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Na czas zawieszenia zajęć szkolnych obiekty sportowo-rekreacyjne (sale sportowe, baseny,
boiska sportowe, w tym "Orliki", place zabaw), zostają wyłączone z użytkowania.


logo sp31 155x155Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 

Rodzicu:
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu:
pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.


logo akcji chroń siebie wspieraj innych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół psychologów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej zaprasza uczniów w ieku 13-19 lat do udziału w sondażu. Celem sondażu jest zbadanie, w jak spocób młodzi ludzie przeżywają czas epidemii i jak sobie w tym czasie radzą.
Więcj na naszym profilu na FB.
logo poradni
Propozycja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniuw w okresie trwania epidemii dla dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli.

Ulotka informacyjna do pobrania tutaj.

dzienautyzmu 2017

Niebieskie iluminacje, błękitne oświetlenie najważniejszych budynków miasta, marsze, wywiady, spotkania – to tylko niektóre atrakcje, które corocznie 2 kwietnia towarzyszą obchodom Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. Ta ogólnoświatowa akcja została ustanowiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jej celem jest zwiększenie świadomości społeczeństw na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu i problemów, z jakimi spotykają się osoby z autyzmem.. Dzień 2 kwietnia rozpoczyna Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, w którym wszystkie instytucje zaangażowane w pomoc osobom z autyzmem, starają się uświadomić wszystkim, co możemy zrobić, by osobom z autyzmem żyło się łatwiej.

Pomimo trudnej sytuacji, która dzieje się na świecie związaną z COVID-19 (zamkniętych szkół/ miejsc użyteczności publicznej) Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu postanowiła zmienić formę realizacji naszej corocznej, wspólnej inicjatywy. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem: „Ucz się zdalnie na niebiesko”. Jej celem jest promocja świadomości autyzmu oraz zdalnego nauczania. Uczniowie, którzy chcieli przyłączyć się do akcji wraz z rodzicami wykonali swoje zdjęcia podczas zdalnej nauki przy komputerze, wspólnej aktywności z rodzeństwem bądź z wykonanym plakatem na temat autyzmu. Na zdjęciach prym wiódł kolor niebieski i hasła propagujące naszą akcję #uczsiezdalnienaniebiesko.

Zdjęcia na profilu szkoły na FB.

dzienautyzmu 2017

W czwartek 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Zarówno ten dzień, jak i cały miesiąc kwiecień obfituje w różne akcje poświęcone życiu oraz sytuacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej prezentacji, która jest efektem współpracy starszych uczniów naszej szkoły oraz nauczycieli terapeutów. Serdecznie dziękujemy pani Magdzie, mamie absolwenta naszej szkoły - Aleksandra, za udostępnienie swojego listu. 

Materiał do obejrzenia tutaj.

dzieci na dywanieHOLA! Dziś odwiedziliśmy Hiszpanię i Portugalię. Wraz z dziećmi wędrowaliśmy szlakiem Pablo Picassa i Antonio Gaudi. Już wiemy co to Corrida i La Tomatina. Kacper opowiedział nam o sławnych piłkarzach i klubach sportowych. Uczyliśmy się też hiszpańskich słówek tańcząc flamenco :-) Może nie było tapas, ale za to zajadaliśmy lizaki - pewnie nie wiecie, ale chupa chups pochodzą właśnie z Hiszpanii i mają aż 60 lat!
dzieci dziecko w przebraniuW środę świetlica zamieniła się w krainę pokemonów. Dzieciaki przygotowały karty i zabawki. Byli nawet tacy, którzy się przebrali :-). Zabawa była przednia. Pokemon go!