popielata linia pozioma

logo sp31 155x155

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 roku wpłaty za obiady będą realizowane wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto nr 30 1160 2202 0000 0000 6172 5147.

 

 

 
 
 

Haller flaga napis


Informujemy, że Rada Rodziców na ostatnim zebraniu we wrześniu podjęła uchwałę o ustanowieniu w naszej szkole dobrowolnej wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w wysokości 25 zł rocznie. Jest możliwość wpłacania większej kwoty. Rodzina posiadająca w naszej szkole więcej niż jedno dziecko, może zapłacić jedną składkę.
Pieniądze będą przeznaczone na: wycieczki, nagrody, imprezy i projekty szkolne, wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły w ponadstandardowe inwestycje oraz inne rzeczy, związane ze wspieraniem działalności statutowej szkoły.

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu, 87-100 Toruń, ul Dziewulskiego 41b
69 9511 0000 0052 8556 2000 0010
W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Informujemy, że składkę będzie można również zapłacić gotówką na zebraniach rodziców u skarbników.
Najbliższe zebranie odbędzie się 6.11.2019.