popielata linia pozioma

Komunikat Dyrektora Szkoły - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

logo sp31 155x155

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dzień 9 czerwca 2023r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w SP 31. Szkoła zapewnia pracującym rodzicom i opiekunom prawnym możliwość opieki nad dziećmi klas 1-3 w godzinach 8:00 – 15:30.

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie w portierni szkoły stosownego wniosku o opiekę nad dzieckiem w dzień wolny od zajęć dydaktycznych, jeśli tej opieki potrzebują. 

Druki wniosku są dostępne w sekretariacie szkoły, portierni i na stronie internetowej SP 31 (do pobrania tutaj).

Termin złożenia deklaracji – do środy 07.06.2023 r. do godz. 12:00.

 

 

Na zajęciach terapii logopedycznej, dzieci wykonują bardzo dużo różnorodnych ćwiczeń, które pomimo, że nie zawsze są proste, to jednak przynoszą im wiele radości.

Każdego tygodnia, podczas zajęć starannie wykonujemy:

  • ćwiczenia oddechowe

dzieci nauczyciel przybory dzieci przybory zabawa

dzieci stół przybory

  • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny

dziecko nauczyciel stół przybory

  • ćwiczenia słuchowe

dzieci stół przybory pomoce dydaktyczne

  • ćwiczenia motoryki małej

dziecko stół przybory pomoce dydaktycznedziecko stół przybory pomoce dydaktyczne

  • ćwiczenia logorytmiczne

dzieci nauczyciel stół przybory pomoce dydaktyczne

  • ćwiczenia poprawiające wymowę

dzieci nauczyciel stół przybory pomoce dydaktycznedziecko nauczyciel stół przybory pomoce dydaktyczne

dzieci stół przybory pomoce dydaktyczne

  • ćwiczenia rozwijające mowę

 dzieci nauczyciel przybory pomoce dydaktycznedzieci nauczyciel przybory pomoce dydaktyczne

dziecko nauczyciel komputerdzieci stół przybory pomoce dydaktyczne

  • ćwiczenia wzbogacające słownictwo czynne

dzieci stół przybory pomoce dydaktyczne