popielata linia pozioma


Wpłaty za przedszkole oraz obiady przyjmowane są wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto nr 30 1160 2202 0000 0000 6172 5147.Godziny pracy przedszkola 06:00 - 16:30


Ramowy rozkład dnia

6:00-8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, dodatkowe działania edukacyjne - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.

08:00 - 08:30

Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności samoobsługowe, przygotowania do śniadania.

08:30 - 09:00

Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do zajęć programowych.

09:00-10:00

Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego( rozwijanie różnorakiej  aktywności dziecięcej, plastycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, społecznej i matematycznej.)

10:00-11:30

Swobodne zabawy zorganizowane na terenie przedszkolnym (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola). Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. Gry i zabawy w sali w przypadku złych warunków pogodowych. Przygotowania do obiadu, czynności higieniczno-porządkowe.

11:30-12:00     

Obiad

12:00-14:30

Swobodna zabawa dzieci na terenie przedszkolnym lub w sali. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania. Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, i poza terenem przedszkola. Czynności higieniczno- porządkowe, podwieczorek.

14:30-15:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej. Różne formy relaksu, bajkoterapia, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub zaproszonych gości. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka. Praca z dzieckiem zdolnym.

15:30-16:30

Własna aktywność dzieci, zabawy wg zainteresowań dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, teatralne, stolikowe lub inne w kącikach zainteresowań,  rozchodzenie się dzieci.