popielata linia pozioma

DROGI RODZICU, OTO DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ!


tick mało liczne zespoły klasowe
tick praca w systemie jednozmianowym
tick świetlica szkolna czynna od 6.30 do 16.30 oferuje dzieciom ciekawe formy zajęć oraz pomoc w odrabianiu prac domowych
tick szeroka oferta atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, w tym: zajęcia teatralne, programowanie ozobotów, szachy, zajęcia wokalne, sportowe, glottodydaktyka i wiele innych.
tick szkoła prowadzi oddziały integracyjne z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zaletą tych klas jest mała liczebność oraz atrakcyjny dla dziecka system motywacyjny i sposób oceniania. W klasie integracyjnej pracują: nauczyciel prowadzący, nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela
tick doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska
tick sale lekcyjne podzielone na część dydaktyczną i zabawową bogato wyposażone w środki dydaktyczne i audiowizualne oraz tablice interaktywne
tick możliwość pozostawienia podręczników i przyborów w szkolnych szafkach
tick sala gimnastyczna dla klas młodszych z atrakcyjnym sprzętem sportowym i rekreacyjnym - ”Radosna szkoła”
tick 2 pracownie komputerowe z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi do programowania
tick nowoczesne pracownie do nauki języków obcych, glottodydaktyki
tick sala integracji sensorycznej
tick stołówka szkolna oferuje smaczne, dwudaniowe i niedrogie obiady przygotowywane na miejscu
tick biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz kącik “Małego Czytelnika”
tick boiska sportowe: “ORLIK”, boiska do piłki koszykowej, ręcznej, nożnej i siatkowej
tick dostęp do nowoczesnego basenu sportowo-rehabilitacyjnego na terenie sąsiedniej SP19 od roku szkolnego 2024/2025
tick kolorowy plac zabaw dla najmłodszych
tick miasteczko komunikacyjne umożliwiające zdobycie karty rowerowej
tick zapewniamy codzienną pomoc pielęgniarską
tick uczniowie uczestniczą w programach profilaktycznych: “Szklanka mleka” i “Owoce w szkole”.

 

ZADBAMY O BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Oddziały przedszkolne
tick prowadzimy oddziały przedszkolne w wydzielonej części budynku
tick pomieszczenia i łazienki dostosowane są do dzieci w wieku przedszkolnym
tick rozwój dzieci wspomagamy poprzez zajęcia: logopedyczne, glottodydaktykę, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, komputerowe, z języka angielskiego, plastyczne, sportowe, muzyczne, taneczne, gimnastykę korekcyjną, integrację sensoryczną
tick posiadamy plac zabaw (w tym roku powstanie nowy, piękny plac zabaw) oraz bazę sportową „Orlik”
tick kolorowa kuchnia i smaczne posiłki , przedszkole ze szwedzkim stołem 
tick dysponujemy salą zabaw - "Radosna Szkoła"
tick stworzyliśmy wyjątkowy w skali kraju model edukacji, w ramach którego w oddziałach integracyjnych dzieci typowo rozwijające się uczą się razem z dziećmi autystycznymi
tick nasz budynek jest monitorowany (monitoring, domofony

 

NASZE PRZEDSZKOLE JEST IDELANYM MIEJSCEM DLA TWOJEGO DZIECKA

Informacja o oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu

Informacja o oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu

 

ZAPRASZAMY DZIECI DO ODDZIAŁÓW EDUKACJI WCZESNOKOLNEJ KLAS 1-3

Informacja o oddziałach edukacji wczesnoszkolnej klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu