popielata linia pozioma

Nasze działania

Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są inicjatywy służące poszerzaniu wśród uczniów wiedzy dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także kształtowaniu postaw tolerancji i akceptacji dla odmienności. Prowadzimy warsztatowe zajęcia integracyjne, podczas których dzieci poznają problemy osób niepełnosprawnych, odkrywają swoje mocne strony, ale także uświadamiają sobie sytuacje, w których sami potrzebują pomocy. Organizujemy konkursy, przygotowujemy plakaty i prezentacje dotyczące autyzmu i integracji. Rozmawiamy z dziećmi o tolerancji i szacunku wobec innych, staramy się rozwijać empatię i chęć niesienia pomocy.

uczniowie zajęcia edukacyjneuczniowie nauczycielka zajęcia  edukacyjne

rysunek uczniowie uczeń niepełnosprawny

Włączamy Rodziców w życie szkoły. Zapraszamy ich do opowiadania o swojej pracy, do czytania dzieciom fragmentów literatury lub dzielenia się umiejętnościami podczas warsztatów rękodzielniczych. Tego typu spotkania są doskonałą okazją do wzajemnego poznania się i wspólnego spędzenia czasu. Organizujemy również szkolenia na temat Stosowanej Analizy Zachowania oraz wykorzystywania metod i technik terapeutycznych w codziennej pracy z dzieckiem.

plakat informacja o warsztatach

Co roku, przy współpracy z rodzicami, organizujemy kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód jest przeznaczony na realizowanie potrzeb klas integracyjnych.

uczniowie kiermasz stół produktyuczniowie kiermasz stół produkty

Nasza Szkoła czynnie włącza się w szerzenie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Okazją do tego stały się regularnie organizowane konferencje. Naszymi prelegentami byli do tej pory m. in. tacy specjaliści jak: prof. Ewa Pisula, dr Monika Suchowierska, dr Beata Urbaniak, Małgorzata Rybicka.

konferencja prelegentka nauczycielekonferencja prelegentka nauczyciele

plakat konferencja

Szkolny Teatrzyk Integracyjny łączy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z typowo rozwijającymi się rówieśnikami. Uczestnictwo w próbach jest dla wszystkich świetną zabawą, a także staje się formą terapii oraz okazją do integracji uczniów przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Ponieważ uczniom zależy, by dobrze wypaść, angażują się w przygotowania, potrafią zmobilizować się do pracy, a występy dają im wiele satysfakcji. Przygotowane przedstawienia prezentowane są rodzicom, społeczności szkolnej, a także zaproszonym gościom.

dzieci scena próba teatralnadzieci scena próba teatralna

dzieci scena próba teatralna

Organizujemy także wspólne wyjścia rodziców, uczniów i nauczycieli na wydarzenia sportowe.

trybuny kibice

W szkole funkcjonuje Klub Szkolnej Młodzieży. Jest to autorski program skierowany do nastolatków z autyzmem/zespołem Aspergera i typowo rozwijających się rówieśników, którego celem jest budowanie pozytywnych relacji oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych, poprzez realizację wyznaczonych zadań i wspólne spędzanie czasu. Uczniowie ze spektrum autyzmu przy pomocy typowo rozwijających się kolegów uczą się nazywania i rozpoznawania emocji, nawiązywania interakcji, prowadzenia dialogu. Spotkania stanowią dla osób ze spektrum autyzmu okazję do podzielenia się z innymi swoimi zainteresowaniami, mocnymi stronami, trudnościami, uczuciami i opiniami na różne tematy. Oprócz części zadaniowej jest również czas na wspólne spędzanie czasu przy herbatce i ciastku.