popielata linia pozioma

Rekrutacja

W poniedziałek 14 lutego 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

O rekrutacji do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń można przeczytać tutaj.

O rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń można przeczytać tutaj.

Strona rekrutacji dla kandydata do przedszkola: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun.

Strona rekrutacji dla kandydata do klasy pierwszej: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun.

INFORMACJA O REKRUTACJI DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY ORAZ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA


W poniedziałek, 22 maja 2017 r. rusza nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. W tym roku po raz pierwszy będzie prowadzony w formie elektronicznej

Rodzice kandydatów lub kandydaci pełnoletni mogą ubiegać się o przyjęcie do dwóch placówek oświatowo-wychowawczych, w których organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia – Młodzieżowego Domu Kultury oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza. Wnioski można składać do 13 czerwca 2017 r.
Z ofertą placówek, terminarzem, kryteriami rekrutacyjnymi na rok szkolny 2017/2018 można zapoznać się na stronie internetowej: torun-pozaszkolne.pzo.edu.pl. Tam też od 22 maja 2017 r. dostępne będą: wniosek o przyjecie do placówki i załączniki do wniosku.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w dokumencie "Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń" (pobierz) oraz na stronach placówek: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" i Młodzieżowy Dom Kultury.

  

Szanowni Rodzice!

Z przyjemnością informujemy, że:

  • od 12 kwietnia 2017 r. do 10 maja potrwa rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 31 - więcej tutaj.
  • od 19 kwietnia do 10 maja 2017 r. potrwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 31 - więcej tutaj;

Poniżej zamieszczamy linki do strony: www.torun.pl, gdzie umieszczono informacje dot. aktów prawa miejscowego dot. rekrutacji (zarządzenie PMT Nr 60, uchwały RMT Nr: 551/17, 552/17 i 553/17).

  • Zarządzenie nr 60 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.03.2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 - link.
  • Uchwała nr 551/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - link.
  • Uchwała nr 552/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania - link.
  • Uchwała nr 553/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń - link.

ZAPRASZAMY!!!