popielata linia pozioma

logo napis laboratoria przyszłości

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia podstawowego i dodatkowego w ramach programu – "Laboratoria Przyszłości"

Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu im. gen. Jozefa Hallera zaprasza do składania ofert na zakup i wyposażenie szkoły w zakresie wyposażenia podstawowego i wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie: Zakup i dostawa wyposażenia podstawowego w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"
Zamawiający: Gmina Miasta Toruń – Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu im. gen. Józefa Hallera
Tryb zamówienia: zaproszenie do składania ofert
Termin składania ofert: 10.12.2021 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. formularz ofertowy,
 3. wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia,
 4. wzór umowy,
 5. obowiązek informacyjny RODO

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie: Zakup i dostawa wyposażenia podstawowego w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"
Zamawiający: Gmina Miasta Toruń – Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu im. gen. Józefa Hallera
Tryb zamówienia: zaproszenie do składania ofert
Termin składania ofert: 10.12.2021 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. formularz ofertowy,
 3. wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia,
 4. wzór umowy,
 5. obowiązek informacyjny RODO

Wyposażenie dodatkowe

Zamówienie: Zakup i dostawa wyposażenia dodatkowego w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"
Zamawiający: Gmina Miasta Toruń – Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu im. gen. Józefa Hallera
Tryb zamówienia: zaproszenie do składania ofert
Termin składania ofert: 10.12.2021 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. formularz ofertowy,
 3. wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia,
 4. wzór umowy,
 5. obowiązek informacyjny RODO

Wyposażenie dodatkowe

Zamówienie: Zakup i dostawa wyposażenia dodatkowego w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"
Zamawiający: Gmina Miasta Toruń – Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu im. gen. Józefa Hallera
Tryb zamówienia: zaproszenie do składania ofert
Termin składania ofert: 10.12.2021 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. formularz ofertowy,
 3. wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia,
 4. wzór umowy,
 5. obowiązek informacyjny RODO