popielata linia pozioma

Sprawozdania finansowe opublikowane jest na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://tcuw.torun.pl/bip,8,583.html