popielata linia pozioma

Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna tablica".