popielata linia pozioma

Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie kompensatora aktywnego mocy biernej w budynku.