popielata linia pozioma

Publikujemy zarządzenie nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu.