popielata linia pozioma

Haller flaga napis

Wyniki egzaminu ósmoklasisty


Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać od piątku godz. 10:00 w sekretariacie szkoły, zachowując reżim sanitarny (maseczka i dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły)

Zaświadczenia należy dostarczyć do wybranej szkoły do wtorku 04.08.2020 r.

 

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

Rekrutacja uzupełniajaca do oddziałów przedszkolnych


Szanowni Państwo!

Publikujemy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w SP 31 w naborze uzupełniającym (załącznik)

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

List Prezydenta Miasta Torunia skierowany do uczniów toruńskich szkół


Zapraszamy do przeczytania listu Prezydenta Miasta Torunia skierowanego do uczniów toruńskich szkół. Link do dokumentu.


 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku z otwarciem obiektów sportowych w dniu 4 maja 2020 r., przekazuję Państwu harmonogram funkcjonowania "Orlika" oraz  boiska  szkolnego w SP 31 pod nadzorem animatora i pracowników szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki

harmonogram orlik


logozs31 1a5 maja - w środę - w SP nr 31 został przeprowadzony Konkurs Wiedzy Marynistycznej. Przedsięwzięcie objął swym patronatem Prezydent Miasta Torunia, który również był fundatorem nagród dla najlepszych uczniów - zwycięzców konkursu.
Konkurs rozpoczął się częścią pisemną- uczniowie w godz. 9.00-10.00 w sali nr 20 rozwiązywali test. Sprawdzili go marynarze z ORP „ Toruń”. Około godz. 10.15 rozpoczęła się część ustna, którą prowadziła załoga okrętu. Po niej nastąpiło ogłoszenie wyniku i wręczenie nagród zwycięzcom - uczniom z SP nr 4 w Toruniu.
O godz. 13.00 w SP nr 4 odbył się Wielobój Morski z udziałem 4 szkół i nauczycieli – opiekunów. Zwycięzcą okazała się drużyna z SP nr 4. Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy nauczycielom - organizatorom wydarzenia!
Warto wspomnieć, że placówka przy Dziewulskiego od 2005 r. jest sceną konkursów marynistycznych, a Toruń uczestniczy w nich razem z 4 innymi miastami Polski- Lublinem, Poznaniem, Krakowem i Gnieznem - w ramach ogólnopolskiego projektu Miasta - Okręty. Konkurs ma charakter edukacyjny i adresowany jest do klas VII i VIII SP. Każde z miast wyznaczyło swojego propagatora idei programu. W Toruniu tę rolę sprawuje dyrektor SP nr 31 - Adam Orgacki.