popielata linia pozioma

plakat dzieci uśmiech

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego:

- rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – link do strony rekrutacji

- rekrutacja do klas pierwszych – link do strony rekrutacji

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na powyższych stronach.

Informujemy, że nasza placówka prowadzi nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych do oddziałów ogólnodostępnych i oddziałów integracyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

O naszej szkole, jej działaniach, inicjatywach i codziennym życiu można przeczytać na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną i bazą naszej szkoły. Informacje dostępne w zakładkach: Oddziały integracyjne, Oddziały przedszkolne, Organizacja.

Zapraszamy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu.