popielata linia pozioma

tablet programy komputerowe

Szkoła Podstawowa nr 31 bierze udział w realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica". Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa na zasadzie określonych w rozporządzeniu oraz uchwale Nr 151/2020. Nasza szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt do prowadzenia zajęć TIK oraz programy multimedialne dla wspomagania i rozwijania umiejętności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej informacji: link.