popielata linia pozioma

logo napis laboratoria przyszłości

Nasza szkoła w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie finansowe na zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych, technicznych i przyrodniczych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności matematycznych, inżynierii oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy (pracownia informatyczna, pracownia audio-wideo, pracownia krawiecka, pracownia kuchenna), sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży.

Drugą transzę (40% otrzymanego wsparcia) przeznaczono na uzupełnienie zakupionego w pierwszej transzy sprzętu elektronicznego, multimedialnego, technicznego oraz pracowni krawieckiej i kuchennej. W ramach programu zakupiono m. in.:

  • zestawy mebli i stołów narzędziowych;
  • zestawy konstrukcyjne;
  • oprogramowanie komputerowe do cyfrowej obróbki zdjęć i wideo;
  • laptop;
  • robot wielofunkcyjny;
  • materiały i urządzenia techniczne (farby, kleje zszywki, nóż z ostrzami, taker, pistolet do kleju z wkładami klejowymi, przymiar, kątownik);
  • tekstylia i kleje do tekstyliów;
  • mikrofon dynamiczny.

Sprzęt będzie użytkowany na zajęciach szkolnych m. in. technice, plastyce, muzyce, informatyce, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego oraz na innych (w zależności od realizowanych treści edukacyjnych) zajęciach przedmiotowych, a także na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania.

Efekty pracy z całym sprzętem zakupionym w ramach programu będzie można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych na szkolnej stronie i na Facebooku.

#LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci