popielata linia pozioma

logo napis laboratoria przyszłości

Szkoła Podstawowa Nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do ogólnopolskiego programu Laboratoria Przyszłości. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu otrzymała kwotę 92 700,00 zł.

#LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

Komunikat nr 1 - informacja dotycząca zakupionego sprzętu w pierwszej transzy.

Komunikat nr 2 - informacja dotycząca zakupionego sprzętu w drugiej transzy.