Blue Flower

mbank 2017

telefon 2 200x200

Informujemy, że awaria sieci telefonicznej została usunięta.

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Pobierz
Druk usprawiedliwienia z zajęć szkolnych
Druk zwolnienia z zajęć szkolnych
Wniosek/Zgoda rodzica dotycząca wydania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną opinii o pecyficznych  trudnościach w uczeniu się
Podstawy prawne dotycząca wydania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną opinii o pecyficznych  trudnościach w uczeniu się
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia
Pobierz
Lista niezbędnych dokumentów i informacji
Druk zgłoszenia szkody
Oświadczenie do ubezpieczenia
Seria i numer polisy Zespołu Szkół nr 31