Blue Flower

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

logo sp31 155x155

W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie w szkole grupowego ubezpieczenia uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Rodzice indywidualnie ubezpieczają dzieci u wybranego ubezpieczyciela.

Bliższe informacje w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Dokument Pobierz
Druk usprawiedliwienia z zajęć szkolnych
Druk zwolnienia z zajęć szkolnych
Wniosek/Zgoda rodzica dotycząca wydania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną opinii o pecyficznych  trudnościach w uczeniu się
Podstawy prawne dotycząca wydania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną opinii o pecyficznych  trudnościach w uczeniu się
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia
Pobierz
Lista niezbędnych dokumentów i informacji
Druk zgłoszenia szkody
Oświadczenie do ubezpieczenia
Seria i numer polisy Zespołu Szkół nr 31