Blue Flower

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

logo sp31 155x155

W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie w szkole grupowego ubezpieczenia uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Rodzice indywidualnie ubezpieczają dzieci u wybranego ubezpieczyciela.

Bliższe informacje w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Dokument Pobierz
Kryteria ocen zachowania ucznia SP 31 (kl. 4-6) i Gimnazjum 31
Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Zespołu Szkół nr 31
Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach kryzysowych
Szkolny Program Profilaktyki - Zespół Szkół nr 31
Szkolny Program Wychowawczy - Zespół Szkół nr 31
Szkolny Program Wychowawczy - Oddział przedszkolny "Misie"dla dzieci 3-4 letnich
Szkolny Program Wychowawczy - Oddziały przedszkolne
Szkolny Program Wychowawczy - I etap edukacyjny (klasy 1-3 SP)
Szkolny Program Wychowawczy - II etap edukacyjny (klasy 4-6 SP)
Szkolny Program Wychowawczy - III etap edukacyjny (klasy I-III G)
Raport z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu - Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wnioski z ewaluacji zadań Szkolnego Programu Profilaktycznego realizowanego w oddziałach przedszkolnych, klasach 1 -6 Szkoły Podstawowej nr 31 oraz Gimnazjum nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2015/2016

Plany pracy wychowawczo-profilaktycznej  
Oddziały przedszkolne
I etap edukacyjny - nauczanie zintegrowane
II etap edukacyjny
III etap edukacyjny
Samorządy Uczniowskie  
Klasy 1-3 SP
Klasy 4-6 SP
Klasy I-III G