popielata linia pozioma

Komunikat Dyrektora Szkoły - Dni wolne w okresie świątecznym

logo sp31 155x155

Szanowni Rodzice!!!

Szkoła zapewnia pracującym rodzicom i opiekunom prawnym możliwość opieki nad dziećmi w okresie świątecznym 2018 r. (24, 27, 28 i 31 grudnia)
Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie w sekretariacie Szkoły pisemnej prośby o opiekę nad dzieckiem w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych w godzinach od 8:00 do 15:00, jeśli tej opieki potrzebują.
Druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.
Termin złożenia deklaracji – do czwartku 20.12.2018 r. godz. 12:00.

Dokument Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Statut Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Kryteria oceny zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Kryteria oceny zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Procedury  postępowania nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w sytuacjach kryzysowych Procedury  postępowania nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w sytuacjach kryzysowych
Raport z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu - Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wnioski z ewaluacji zadań Szkolnego Programu Profilaktycznego realizowanego w oddziałach przedszkolnych, klasach 1-6 Szkoły Podstawowej nr 31 oraz Gimnazjum nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla klas 1-3
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla klas 4-6
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla klas 7-8 i III Gim.
Priorytety na rok szkolny 2018/2019  
Priorytet I. Kształtujemy postawy patriotyczne i prospołeczne – wychowujemy do wartości kl. 1-3  
Priorytet I. Kształtujemy postawy patriotyczne i prospołeczne – wychowujemy do wartości kl. 4-6  
Priorytet I. Kształtujemy postawy patriotyczne i prospołeczne – wychowujemy do wartości kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet II. Zapewniamy kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów kl. 1-3
Priorytet II. Zapewniamy kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów kl. 4-6
Priorytet II. Zapewniamy kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet III. Poszerzamy zakres współpracy z rodzicami kl. 1-3
Priorytet III. Poszerzamy zakres współpracy z rodzicami kl. 4-6
Priorytet III. Poszerzamy zakres współpracy z rodzicami kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet IV. Rozwijamy kompetencje cyfrowe, umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci kl. 1-3
Priorytet IV. Rozwijamy kompetencje cyfrowe, umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci kl. 4-6  
Priorytet IV. Rozwijamy kompetencje cyfrowe, umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet V. Promujemy zdrowie kl. 1-3
Priorytet V. Promujemy zdrowie kl. 4-6
Priorytet V. Promujemy zdrowie kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet VI. Dbamy o bezpieczeństwo, realizujemy profilaktykę zagrożeń – uczymy reagowania na zagrożenia kl. 1-3
Priorytet VI. Dbamy o bezpieczeństwo, realizujemy profilaktykę zagrożeń – uczymy reagowania na zagrożenia kl. 4-6
Priorytet VI. Dbamy o bezpieczeństwo, realizujemy profilaktykę zagrożeń – uczymy reagowania na zagrożenia kl. 7-8 i III Gim.
   
Diagnoza środowiska szkolnego - identyfikacja problemów w roku szkolnym 2017/2018 jako podstawa do opracowania zadań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019  
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców (klasy 1-7)
Wnioski z ewaluacji zadań Wychowawczo-Profilaktycznych realizowanych w klasach 1 - 7 Szkoły Podstawowej nr 31 oraz klasach II - III Gimnazjum nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2017/2018
Treści wychowawczo-profilaktyczne
Programy profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień planowane w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2018/2019
Czynniki chroniące i czynniki ryzyka
Samorządy Uczniowskie  
Regulamin samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 31 w Toruniu na rok szkolny 2018/2019
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 1-3 SP) na rok szkolny 2018/2019
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 4-6 SP) na rok szkolny 2018/2019
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 7-8 SP i III Gimnazjum) na rok szkolny 2018/2019