Blue Flower

rekrutacja 2017 2018rekrutacja 2017 2018rekrutacja 2017 2018

rekrutacja 2017 2018

Rekrutacja 2017/2018

rekrutacja 2017 2018 4b
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczychprowadzonych przez Gminę Miasta Toruń - czytaj Rekrutacja - zajęcia rozwijające zainteresowania.

Rekrutacja 2017/2018 - Szkoły ponadgimnazjalne

rekrutacja 2017 2018 spg

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018:

- Gimnazjum nie wydaje uczniowi loginu i hasła.
- Uczeń zakłada konto i loguje się na stronie torun.e-omikron.pl. Loginem jest PESEL.
- Pismo z Wydziału Edukacji UM w Toruniu - pobierz.
- Zarządzenie Kuratora Oświaty o naborze 2017/2018 - pobierz.
- Wykaz punktowanych konkursów i olimpiad - link.

 

Rekrutacja 2017/2018 - serwis rejestracyjny uruchomiony

rekrutacja 2017 2018 4

Zapisy dzieci odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00 lub poprzez system elektronicznej rekrutacji za pośrednictwem strony:

https://torun.elemento.pl do klas pierwszych SP od 12.04.2017r., 

https://torun.formico.pl do oddziałów przedszkolnych od 19.04.2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami naszej szkoły: Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej.

Dokument Pobierz
Kryteria ocen zachowania ucznia SP 31 (kl. 4-6) i Gimnazjum 31
Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Zespołu Szkół nr 31
Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach kryzysowych
Szkolny Program Profilaktyki - Zespół Szkół nr 31
Szkolny Program Wychowawczy - Zespół Szkół nr 31
Szkolny Program Wychowawczy - Oddział przedszkolny "Misie"dla dzieci 3-4 letnich
Szkolny Program Wychowawczy - Oddziały przedszkolne
Szkolny Program Wychowawczy - I etap edukacyjny (klasy 1-3 SP)
Szkolny Program Wychowawczy - II etap edukacyjny (klasy 4-6 SP)
Szkolny Program Wychowawczy - III etap edukacyjny (klasy I-III G)
Raport z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu - Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wnioski z ewaluacji zadań Szkolnego Programu Profilaktycznego realizowanego w oddziałach przedszkolnych, klasach 1 -6 Szkoły Podstawowej nr 31 oraz Gimnazjum nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2015/2016

Plany pracy wychowawczo-profilaktycznej  
Oddziały przedszkolne
I etap edukacyjny - nauczanie zintegrowane
II etap edukacyjny
III etap edukacyjny
Samorządy Uczniowskie  
Klasy 1-3 SP
Klasy 4-6 SP
Klasy I-III G