popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

rekrutacja 2020 2021 przeczytaj

Rekrutacja 2020 2021rekrutacja 2020 2021 link oddziały przedszkolnerekrutacja 2020 2021 link szkoła podstawowa

Haller flaga napis

logo sp31 155x155Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia przesyła pismo Wydziału Ochrony Ludności oraz informacje dotyczące zasad profilaktyki oraz bezpiecznych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ewentualnych infekcji.
 

logo sp31 155x155

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 roku wpłaty za obiady będą realizowane wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto nr 30 1160 2202 0000 0000 6172 5147.

Koszt obiadów dla dziecka w marcu - 81,00 zł.

Koszt obiadów dla nauczyciela w marcu - 120,00 zł.

Od 1 marca informacja o kosztach obiadów dla uczniów i nauczycieli oraz numer konta do przelewu bankowego będą się znajdowały w zakładce Szybki dostęp - Jadłospis.

 


logo sp31 155x155
Szanowni Rodzice!
Zaplanowane na środę popielcową 26.02.2020 r. konsultacje indywidualne nie odbędą się. W przypadkach koniecznych prosimy o kontakt indywidualny z wychowawcami.
Zebrania rodziców odbędą się planowo w dniu 18.03.2020 r.

 

 

 

Dokument Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Statut Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Kryteria oceny zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Kryteria oceny zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Procedury  postępowania nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w sytuacjach kryzysowych Procedury  postępowania nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w sytuacjach kryzysowych
Raport z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu - Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wnioski z ewaluacji zadań Szkolnego Programu Profilaktycznego realizowanego w oddziałach przedszkolnych, klasach 1-6 Szkoły Podstawowej nr 31 oraz Gimnazjum nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla klas 1-3
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla klas 4-6
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla klas 7-8 i III Gim.
Priorytety na rok szkolny 2018/2019  
Priorytet I. Kształtujemy postawy patriotyczne i prospołeczne – wychowujemy do wartości kl. 1-3  
Priorytet I. Kształtujemy postawy patriotyczne i prospołeczne – wychowujemy do wartości kl. 4-6  
Priorytet I. Kształtujemy postawy patriotyczne i prospołeczne – wychowujemy do wartości kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet II. Zapewniamy kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów kl. 1-3
Priorytet II. Zapewniamy kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów kl. 4-6
Priorytet II. Zapewniamy kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet III. Poszerzamy zakres współpracy z rodzicami kl. 1-3
Priorytet III. Poszerzamy zakres współpracy z rodzicami kl. 4-6
Priorytet III. Poszerzamy zakres współpracy z rodzicami kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet IV. Rozwijamy kompetencje cyfrowe, umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci kl. 1-3
Priorytet IV. Rozwijamy kompetencje cyfrowe, umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci kl. 4-6  
Priorytet IV. Rozwijamy kompetencje cyfrowe, umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet V. Promujemy zdrowie kl. 1-3
Priorytet V. Promujemy zdrowie kl. 4-6
Priorytet V. Promujemy zdrowie kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet VI. Dbamy o bezpieczeństwo, realizujemy profilaktykę zagrożeń – uczymy reagowania na zagrożenia kl. 1-3
Priorytet VI. Dbamy o bezpieczeństwo, realizujemy profilaktykę zagrożeń – uczymy reagowania na zagrożenia kl. 4-6
Priorytet VI. Dbamy o bezpieczeństwo, realizujemy profilaktykę zagrożeń – uczymy reagowania na zagrożenia kl. 7-8 i III Gim.
   
Diagnoza środowiska szkolnego - identyfikacja problemów w roku szkolnym 2017/2018 jako podstawa do opracowania zadań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019  
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców (klasy 1-7)
Wnioski z ewaluacji zadań Wychowawczo-Profilaktycznych realizowanych w klasach 1 - 7 Szkoły Podstawowej nr 31 oraz klasach II - III Gimnazjum nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2017/2018
Treści wychowawczo-profilaktyczne
Programy profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień planowane w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2018/2019
Czynniki chroniące i czynniki ryzyka
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu przeprowadzonych w marcu 2019r. w SP nr 31 wśród uczniów klas 4-8.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - kl. 4a, 4b, 4c, 5a.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - kl. 5b, 5c, 5d, 6a.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - kl. 6b, 7a, 7b, 7c.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - kl. 6b, 7a, 8a, 8b.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - ikonografiki
Samorządy Uczniowskie  
Regulamin samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 31 w Toruniu na rok szkolny 2018/2019
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 1-3 SP) na rok szkolny 2018/2019
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 4-6 SP) na rok szkolny 2018/2019
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 7-8 SP i III Gimnazjum) na rok szkolny 2018/2019