Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019

popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

Logo szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 1 czerwca 2018 r. szkoła zapewnia uczniom, których rodzice pracują, opiekę w godzinach od 08:00 do 15:30.

Do wtorku 29.05.2018 r. godz. 12:00 do sekretariatu szkoły należy złożyć pisemną prośbę o opiekę nad dzieckiem. Druki z prośbą do wypełnienia są dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.

 
 
Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. angielski 105     wos 20 technika 115 j. angielski 105
2 j. polski 20 wf   j. niemiecki 218  j. niemiecki 218  matematyka 123
3 edb 216 matematyka 116 matematyka 116  matematyka 117  j. polski 20
4 matematyka 116 fizyka 19 j. polski 20  j. angielski 216  religia 217
5 historia 20 gw 218 j. polski 20  chemia 19  geografia 217
6 biologia 217 j. polski 19 wdż 20  zaj. art. 216 informatyka 120
7              religia 123 wf  
8             historia 120