Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019

popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

Logo szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 1 czerwca 2018 r. szkoła zapewnia uczniom, których rodzice pracują, opiekę w godzinach od 08:00 do 15:30.

Do wtorku 29.05.2018 r. godz. 12:00 do sekretariatu szkoły należy złożyć pisemną prośbę o opiekę nad dzieckiem. Druki z prośbą do wypełnienia są dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.

 
 
Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1                    
2 ed. wczesnoszk. 203 ed. wczesnoszk. 203   ed. wczesnoszk. 203    
3 ed. wczesnoszk. 203 ed. wczesnoszk. 203 j. angielski 203 ed. wczesnoszk. 203 ed. wczesnoszk. 203
4 ed. wczesnoszk. 203 ed. wczesnoszk. 203 religia 203 ed. wczesnoszk. 203 ed. wczesnoszk. 203
5 ed. komp. 214 ed. wczesnoszk. 203 ed. wczesnoszk. 203 ed. wczesnoszk. 203 religia 203
6     j. angielski 203 ed. wczesnoszk. 203 ed. wczesnoszk. 203    
7       ed. wczesnoszk. 203        
8