popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

rekrutacja 2020 2021 przeczytaj

Rekrutacja 2020 2021rekrutacja 2020 2021 link oddziały przedszkolnerekrutacja 2020 2021 link szkoła podstawowa

Haller flaga napis

logo sp31 155x155Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia przesyła pismo Wydziału Ochrony Ludności oraz informacje dotyczące zasad profilaktyki oraz bezpiecznych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ewentualnych infekcji.
 

logo sp31 155x155

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 roku wpłaty za obiady będą realizowane wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto nr 30 1160 2202 0000 0000 6172 5147.

Koszt obiadów dla dziecka w marcu - 81,00 zł.

Koszt obiadów dla nauczyciela w marcu - 120,00 zł.

Od 1 marca informacja o kosztach obiadów dla uczniów i nauczycieli oraz numer konta do przelewu bankowego będą się znajdowały w zakładce Szybki dostęp - Jadłospis.

 


logo sp31 155x155
Szanowni Rodzice!
Zaplanowane na środę popielcową 26.02.2020 r. konsultacje indywidualne nie odbędą się. W przypadkach koniecznych prosimy o kontakt indywidualny z wychowawcami.
Zebrania rodziców odbędą się planowo w dniu 18.03.2020 r.

 

 

 

W Szkole Podstawowej nr 31 funkcjonują oddziały integracyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego głównie ze względu na autyzm i zespół Aspergera.

Od 3 do 5 uczniów w klasie integracyjnej, wsparcie dodatkowego - nauczyciela specjalisty i pomocy nauczyciela, tworzy korzystne warunki integracji zarówno dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak i dla uczniów typowo rozwijających się (model integracji – tutaj).

W organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nas w szczególności:

 • rodzice uczniów;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
 • inne szkoły;
 • organizacje pozarządowe oraz inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, w szczególności – Polska Akcja Humanitarna, Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, Toruńskie Centrum CARITAS, Klub Osiedlowy SM "JANTAR", Fundacja "Blisko Dziecka".

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści, w szczególności pedagodzy (w tym także pełniący funkcję doradcy zawodowego), specjalista terapii pedagogicznej i neurologopeda.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w licznych kołach zainteresowań i na zajęciach sportowych.

Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów przez organizowanie:

 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (w tym we współpracy z Fundacją InSpe);
 • zajęć specjalistycznych:
  • logopedycznych
  • korekcyjno- kompensacyjnych,
  • rozwijających umiejętności uczenia się (we współpracy z Fundacją InSpe),
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów (trening umiejętności społecznych – zajęcia organizowane przez Fundację Blisko Dziecka, Klub Szkolnej Młodzieży);
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz uczniów wymagających zmiany ścieżki kształcenia po ukończeniu klasy 8 SP i 15. roku życia;
 • indywidualnych i grupowych porad, konsukltacji i warsztatów.

Prowadzimy w szkole gimnastykę korekcyjno–kompensacyjną dla uczniów SP z wadami postawy ciała.

 
Pedagog szkolny to negocjator, powiernik, mediator.

Pedagog szkolny pracuje z dziećmi i ich rodzicami / opiekunami, wspiera nauczycieli i wychowawców, współpracuje z  wieloma instytucjami, które mają wpływ na właściwe funkcjonowanie szkoły.
Zapraszamy dzieci i młodzież, zawsze kiedy jest taka potrzeba, w szczególności Drogi Uczniu spotkaj się z pedagogiem, gdy:

 • czujesz, że trudno Ci się zmierzyć samemu z problemami i porażkami,
 • trzeba rozwiązać konflikt, wyjaśnić niejasną sytuację,
 • relacje z kolegami zaczynają zbaczać z właściwych torów,
 • liczysz na wsparcie w podjęciu ważnej decyzji,
 • wiesz, że koleżanka/kolega ma poważny problem i wymaga wsparcia a sam się po nie zwraca.

Nie czekaj aż problemy Cię przerosną… Możesz  liczyć na naszą dyskrecję.
Jesteśmy po to, aby wspierać ucznia w jego rozwoju i dojrzewaniu.  
Chętnie posłuchamy także o Twoich sukcesach i radościach.
Prowadzimy indywidualne spotkania z uczniami oraz zespołowe zajęcia na tematy ważne.


Szanowni Rodzice, zachęcamy  do spotkania z  nami,  w szczególności gdy:

 • dobro dziecka wymaga, aby podzielić się z pedagogiem ważnymi informacjami o nim,  aby wspólnie określić potrzeby i możliwości rozwojowe oraz edukacyjne Państwa dziecka,
 • szukają Państwo rozwiązań sytuacji trudnych w kwestiach wychowawczych, edukacyjnych i  życiowych,
 • sytuacja zmusza do szukania pomocy materialnej,
 • dziecko boryka się z problemami edukacyjnymi,  rozwojowymi, konfliktami rówieśniczymi,
 • potrzebne jest wsparcie dziecka i rodziny ze strony innych specjalistów.

Chętnie poradzimy i wspólnie z Rodzicem oraz innymi nauczycielami poszukamy rozwiązań  problemów, bowiem co dwie głowy to nie jedna…

 

Zadania pedagoga szkolnego określone zostały w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Z uwagi na specyfikę pracy z uczniem i inne obowiązki wynikające z zadań pedagoga, nie zawsze jesteśmy dostępne w gabinecie. Stąd prośba do Rodziców, aby w sprawach  istotnych  i wymagających czasu,  ustalali Państwo z nami  wcześniej termin spotkań, w tym telefonicznie - 56  6485128,  56 6500619.
Zapraszamy. Do zobaczenia.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
dzień tygodnia  SZKOŁA PODSTAWOWA
Grażyna Budzyń
poniedziałek 09:00- 15:30
wtorek 09:30- 15:30
(09:30- 10:15 spotkanie z Dyrekcją)
środa 11:00- 15:30
czwartek 09:00- 15:30
piątek 09:00- 15:00