popielata linia pozioma

logo sp31 155x155

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 roku wpłaty za obiady będą realizowane wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto nr 30 1160 2202 0000 0000 6172 5147.

 

 

 
 
 

Haller flaga napis

W Szkole Podstawowej nr 31 funkcjonują oddziały integracyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego głównie ze względu na autyzm i zespół Aspergera.

Od 3 do 5 uczniów w klasie integracyjnej, wsparcie dodatkowego - nauczyciela specjalisty i pomocy nauczyciela, tworzy korzystne warunki integracji zarówno dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak i dla uczniów typowo rozwijających się (model integracji – tutaj).

W organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nas w szczególności:

 • rodzice uczniów;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
 • inne szkoły;
 • organizacje pozarządowe oraz inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, w szczególności – Polska Akcja Humanitarna, Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, Toruńskie Centrum CARITAS, Klub Osiedlowy SM "JANTAR", Fundacja "Blisko Dziecka".

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści, w szczególności pedagodzy (w tym także pełniący funkcję doradcy zawodowego), specjalista terapii pedagogicznej i neurologopeda.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w licznych kołach zainteresowań i na zajęciach sportowych.

Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów przez organizowanie:

 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (w tym we współpracy z Fundacją InSpe);
 • zajęć specjalistycznych:
  • logopedycznych
  • korekcyjno- kompensacyjnych,
  • rozwijających umiejętności uczenia się (we współpracy z Fundacją InSpe),
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów (trening umiejętności społecznych – zajęcia organizowane przez Fundację Blisko Dziecka, Klub Szkolnej Młodzieży);
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz uczniów wymagających zmiany ścieżki kształcenia po ukończeniu klasy 8 SP i 15. roku życia;
 • indywidualnych i grupowych porad, konsukltacji i warsztatów.

Prowadzimy w szkole gimnastykę korekcyjno–kompensacyjną dla uczniów SP z wadami postawy ciała.

 
Pedagog szkolny to negocjator, powiernik, mediator.

Pedagog szkolny pracuje z dziećmi i ich rodzicami / opiekunami, wspiera nauczycieli i wychowawców, współpracuje z  wieloma instytucjami, które mają wpływ na właściwe funkcjonowanie szkoły.
Zapraszamy dzieci i młodzież, zawsze kiedy jest taka potrzeba, w szczególności Drogi Uczniu spotkaj się z pedagogiem, gdy:

 • czujesz, że trudno Ci się zmierzyć samemu z problemami i porażkami,
 • trzeba rozwiązać konflikt, wyjaśnić niejasną sytuację,
 • relacje z kolegami zaczynają zbaczać z właściwych torów,
 • liczysz na wsparcie w podjęciu ważnej decyzji,
 • wiesz, że koleżanka/kolega ma poważny problem i wymaga wsparcia a sam się po nie zwraca.

Nie czekaj aż problemy Cię przerosną… Możesz  liczyć na naszą dyskrecję.
Jesteśmy po to, aby wspierać ucznia w jego rozwoju i dojrzewaniu.  
Chętnie posłuchamy także o Twoich sukcesach i radościach.
Prowadzimy indywidualne spotkania z uczniami oraz zespołowe zajęcia na tematy ważne.


Szanowni Rodzice, zachęcamy  do spotkania z  nami,  w szczególności gdy:

 • dobro dziecka wymaga, aby podzielić się z pedagogiem ważnymi informacjami o nim,  aby wspólnie określić potrzeby i możliwości rozwojowe oraz edukacyjne Państwa dziecka,
 • szukają Państwo rozwiązań sytuacji trudnych w kwestiach wychowawczych, edukacyjnych i  życiowych,
 • sytuacja zmusza do szukania pomocy materialnej,
 • dziecko boryka się z problemami edukacyjnymi,  rozwojowymi, konfliktami rówieśniczymi,
 • potrzebne jest wsparcie dziecka i rodziny ze strony innych specjalistów.

Chętnie poradzimy i wspólnie z Rodzicem oraz innymi nauczycielami poszukamy rozwiązań  problemów, bowiem co dwie głowy to nie jedna…

 

Zadania pedagoga szkolnego określone zostały w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Z uwagi na specyfikę pracy z uczniem i inne obowiązki wynikające z zadań pedagoga, nie zawsze jesteśmy dostępne w gabinecie. Stąd prośba do Rodziców, aby w sprawach  istotnych  i wymagających czasu,  ustalali Państwo z nami  wcześniej termin spotkań, w tym telefonicznie - 56  6485128,  56 6500619.
Zapraszamy. Do zobaczenia.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
dzień tygodnia  SZKOŁA PODSTAWOWA
Grażyna Budzyń
poniedziałek 09:00- 15:30
wtorek 09:30- 15:30
(09:30- 10:15 spotkanie z Dyrekcją)
środa 11:00- 15:30
czwartek 09:00- 15:30
piątek 09:00- 15:00