Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019

popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

Logo szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 1 czerwca 2018 r. szkoła zapewnia uczniom, których rodzice pracują, opiekę w godzinach od 08:00 do 15:30.

Do wtorku 29.05.2018 r. godz. 12:00 do sekretariatu szkoły należy złożyć pisemną prośbę o opiekę nad dzieckiem. Druki z prośbą do wypełnienia są dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.

 
 

Godziny pracy biblioteki

PONIEDZIAŁEK 08:00 - 14:00
WTOREK 08:00 - 14:00
ŚRODA 08:30 - 15:30
CZWARTEK 08:00 - 14:00
PIĄTEK 08:00 - 13:00

czytelniczy 2017

W kwietniu w bibliotece szkolnej odbyły się dwa konkursy czytelnicze.

Pierwszy adresowany był do uczniów klas trzecich i uczestniczyło w nim 13 uczniów z klasy 3a, 3b i 3d.Uczestnicy musieli wykazać się dokładną znajomością treści książki Krystyny Drzewieckiej pt. Piątka z Zakątka. W czytelniczych zmaganiach najlepsi okazali się: I miejsce – Nela Borszewska kl.3A, II miejsce – Szymon Barszcz kl. 3B, III miejsce – Marcelina Mackiewicz kl. 3A, IV miejsce – Oskar Rokiciński kl. 3B, V miejsce – Hubert Nowacki kl. 3 D i Julia Mańkowska kl. 3A

Gratuluję zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom bardzo dobrego opanowania umiejętności czytania ze zrozumieniem i pamięci.


Drugi konkurs czytelniczy to Międzyszkolny Konkurs ze Znajomości Serii Wydawniczej pn. Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Konkurs odbył się kolejny, trzeci już raz a wzięło w nim udział 10 uczennic z 5 szkół: SP 35, SP16, SP 18, SP 23, SP 31. Lista najlepszych ukształtowała się następująco: I miejsce – Antonina Operacz SP 23, II miejsce – Malina Streich SP 23, III miejsce - Jagoda Ignasiak SP 31.


Gratuluję wszystkim uczestniczkom świetnego przygotowania do konkursu!

Marzenna Fedorowicz
nauczyciel bibliotekarz

Konkursy czytel...
Konkursy czytelnicze Konkursy czytelnicze
Konkursy czytel...
Konkursy czytelnicze Konkursy czytelnicze
Konkursy czytel...
Konkursy czytelnicze Konkursy czytelnicze
Konkursy czytel...
Konkursy czytelnicze Konkursy czytelnicze
Konkursy czytel...
Konkursy czytelnicze Konkursy czytelnicze
Konkursy czytel...
Konkursy czytelnicze Konkursy czytelnicze
Konkursy czytel...
Konkursy czytelnicze Konkursy czytelnicze
Konkursy czytel...
Konkursy czytelnicze Konkursy czytelnicze
Konkursy czytel...
Konkursy czytelnicze Konkursy czytelnicze