Blue Flower

rekrutacja 2017 2018rekrutacja 2017 2018rekrutacja 2017 2018

rekrutacja 2017 2018

Rekrutacja 2017/2018

rekrutacja 2017 2018 4b
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczychprowadzonych przez Gminę Miasta Toruń - czytaj Rekrutacja - zajęcia rozwijające zainteresowania.

Rekrutacja 2017/2018 - Szkoły ponadgimnazjalne

rekrutacja 2017 2018 spg

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018:

- Gimnazjum nie wydaje uczniowi loginu i hasła.
- Uczeń zakłada konto i loguje się na stronie torun.e-omikron.pl. Loginem jest PESEL.
- Pismo z Wydziału Edukacji UM w Toruniu - pobierz.
- Zarządzenie Kuratora Oświaty o naborze 2017/2018 - pobierz.
- Wykaz punktowanych konkursów i olimpiad - link.

 

Rekrutacja 2017/2018 - serwis rejestracyjny uruchomiony

rekrutacja 2017 2018 4

Zapisy dzieci odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00 lub poprzez system elektronicznej rekrutacji za pośrednictwem strony:

https://torun.elemento.pl do klas pierwszych SP od 12.04.2017r., 

https://torun.formico.pl do oddziałów przedszkolnych od 19.04.2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami naszej szkoły: Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej.

Termin Wydarzenie Uwagi
01.09.2016   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
14.09.2016 15:30 Wywiadówki - kl. 0. Przydział sal podczas rozmów indywidualnych i wywiadówek   
14.09.2016 16:00 Wywiadówki - kl. 1-3.
14.09.2016 17:00 Wywiadówki - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa.
14.09.2016 18:00 Wywiadówki - klasy I- III Gimnazjum.
20.09.2016 17:00 Spotkanie Rady Rodziców. Sala 19.
30.09.2016   Dzień Chłopaka. Imprezy klasowe.
14.10.2016   Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
19.10.2016 16:00 Ślubowanie klas I Gimnazjum.  
26.10.2016 17:00 Ślubowanie uczniów klas 1 SP.  
26.10.2016 17:00 - 18:00 Rozmowy indywidualne.  
31.10.2016     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
01.11.2016     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
10.11.2016   Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Strój odświętny.
11.11.2016   Narodowe Święta Niepodległości. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
22.11.2016   Spotkanie Rady Rodziców. Sala 19
23.11.2016 15:30 Wywiadówki - kl. 0. Przydział sal podczas rozmów indywidualnych i wywiadówek   
23.11.2016 16:00 Wywiadówki - kl. 1-3.
23.11.2016 17:00 Wywiadówki - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa.
23.11.2016 18:00 Wywiadówki - klasy I- III Gimnazjum.
14.12.2016 17:00-18:00 Rozmowy indywidualne. Przydział sal podczas rozmów indywidualnych i wywiadówek
23-31.12.16   Przerwa świąteczna. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
01.01.2017   Nowy Rok. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
02.01.2017     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
06.01.2017   Święto Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
13.01.2017   Koniec I semestru. Wystawienie ocen śródrocznych.
18.01.2017   Ogólnoszkolne śpiewanie pieśni patriotycznych.  
25.01.2017 15:30 Wywiadówki - kl. 0. Przydział sal podczas rozmów indywidualnych i wywiadówek
25.01.2017 16:00 Wywiadówki - kl. 1-3.
25.01.2017 17:00 Wywiadówki - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa.
25.01.2017 18:00 Wywiadówki - klasy I- III Gimnazjum.
30.01.-10.02.2017   Ferie zimowe  
15.03.2017   Spotkanie Rady Rodziców. Sala 19
24.03.2017   Dobra Noc w szkole.  
13-15.03.2017    Rekolekcje Wielkopostne.  
13-18.04.2017   Wiosenna przerwa świąteczna.  
19.04.2017   Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-II G.
20.04.2017   Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza.
21.04.2017   Egzamin gimnazjalny. Część z języka obcego nowożytnego. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-II G oraz kl. 1-6 SP.
26.04.2017 17:00 - 18:00 Rozmowy indywidualne.  
27.04.2017   Uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odświętny strój.
01.05.2017   Święto Pracy. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
02.05.2017   Święto Flagi. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
03.05.2017   Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
09.05.2017 17:00 Spotkanie Rady Rodziców. Sala 19.
10.05.2017 15:30 Wywiadówki - kl. 0. Przydział sal podczas rozmów indywidualnych i wywiadówek
10.05.2017 16:00 Wywiadówki - kl. 1-3.
10.05.2017 17:00 Wywiadówki - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa.
10.05.2017 18:00 Wywiadówki - klasy I- III Gimnazjum.
12.05.2017   Święto Szkoły. Gra dydaktyczna.  
15.05.-19.05.2017   Wycieczki.  
22-26.05.2017   Tydzień dla zdrowia. Zapraszamy rodziców i uczniów w godz. 17:00-19:00.
24.05.2017 17:00 - 19:00 Rodzinny Turniej Sportowy.  
01.06.2017   Gra dydaktyczna dla oddziałów "0".  
12.06.2017   Wystawienie oceń końcoworocznych.  
15.06.2017   Boże Ciało. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
16.06.2017     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
22.06.2017     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
23.06.2017   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.  
24.06.-31.08.2017   Ferie letnie.  
21-26.08.2017   Egzaminy poprawkowe.