Blue Flower

rekrutacja 2017 2018rekrutacja 2017 2018rekrutacja 2017 2018

rekrutacja 2017 2018

Informacja o godzinach pracy biura


Od dnia 16 maja do końca roku szkolnego biuro będzie czynne od godz. 08:00 – w tym również sprzedaż obiadów.


 

Rekrutacja 2017/2018

rekrutacja 2017 2018 4b
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczychprowadzonych przez Gminę Miasta Toruń - czytaj Rekrutacja - zajęcia rozwijające zainteresowania.

Rekrutacja 2017/2018 - Szkoły ponadgimnazjalne

rekrutacja 2017 2018 spg

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018:

- Gimnazjum nie wydaje uczniowi loginu i hasła.
- Uczeń zakłada konto i loguje się na stronie torun.e-omikron.pl. Loginem jest PESEL.
- Pismo z Wydziału Edukacji UM w Toruniu - pobierz.
- Zarządzenie Kuratora Oświaty o naborze 2017/2018 - pobierz.
- Wykaz punktowanych konkursów i olimpiad - link.

 

Rekrutacja 2017/2018 - serwis rejestracyjny uruchomiony

rekrutacja 2017 2018 4

Zapisy dzieci odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00 lub poprzez system elektronicznej rekrutacji za pośrednictwem strony:

https://torun.elemento.pl do klas pierwszych SP od 12.04.2017r., 

https://torun.formico.pl do oddziałów przedszkolnych od 19.04.2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami naszej szkoły: Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej.


Obiady na m-c czerwiec 2017r będą sprzedawane w pokoju nr 15 na parterze od dnia 31.05.2017r. – przez pierwsze 4 dni tj. do 05.06.2017r. od godziny 7:30 do godziny 11:30, w następnych dniach od 7:30 do godziny 9:00.
Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3 zł, natomiast koszt abonamentu na m-c czerwiec 2017 r. wynosi 43 zł. Proszę o bezwzględne pilnowanie kart obiadowych.
W m-cu czerwcu nie ma odpisów.
Obiady powinny być spożywane na miejscu w stołówce szkolnej. Obowiązuje zakaz wynoszenia obiadów do domu, tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby będzie można obiad wynieść.
W porze wydawania obiadów obowiązuje rodziców zakaz wstępu na stołówkę.
Obiady można kupować na cały miesiąc, ewentualnie 1 raz w tygodniu, lub pieniądze wpłacać na konto szkoły: 30 1160 2202 0000 0000 6172 5147 – z dokumentem wpłaty prosimy zgłosić się do intendenta po kartę uprawniającą do korzystania z obiadów.


 

INFORMACJA O REKRUTACJI DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY ORAZ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA


W poniedziałek, 22 maja 2017 r. rusza nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. W tym roku po raz pierwszy będzie prowadzony w formie elektronicznej

Rodzice kandydatów lub kandydaci pełnoletni mogą ubiegać się o przyjęcie do dwóch placówek oświatowo-wychowawczych, w których organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia – Młodzieżowego Domu Kultury oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza. Wnioski można składać do 13 czerwca 2017 r.
Z ofertą placówek, terminarzem, kryteriami rekrutacyjnymi na rok szkolny 2017/2018 można zapoznać się na stronie internetowej: torun-pozaszkolne.pzo.edu.pl. Tam też od 22 maja 2017 r. dostępne będą: wniosek o przyjecie do placówki i załączniki do wniosku.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w dokumencie "Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń" (pobierz) oraz na stronach placówek: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" i Młodzieżowy Dom Kultury.