popielata linia pozioma

dzieci stoją w okręguKlasy 3a i 3b w październiku br. uczestniczyły w zajęciach z programu "Epsilon" (rekomendowany program profilaktyczny). Naszą szkołę odwiedziło pięciu trenerów z różnych miast Polski. Spotkania obejmowały dwuetapowe warsztaty dla każdej z klas, dotyczące wzmacniania umiejętności psychospołecznych. Głównym celem zajęć była profilaktyka odrzucenia w grupie. Uczniowie trenowali pozytywną komunikację w grupie oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów.
Ćwicząc te ważne umiejętności uczniowie musieli wcielić się w role pracowników stacji kosmicznej, którzy po odebraniu wiadomości zawierającej prośbę o pomoc rozpoczynają misję ratunkową. Podczas przygotowań do wyprawy uczniowie wykazali się umiejętnością współpracy i zgodnego działania. W czasie podróży dotarli na planetę, którą zaatakował wirus Egoizmu. Aby ją uratować musieli unieszkodliwić wirusa. Efektem ich działań było stworzenie odpowiednich haseł, dzięki którym każdy z uczniów mógł usłyszeć od pozostałych członków grupy pozytywne zdania na swój temat.
Tematy i przeżycia powstałe podczas zajęć miały swoją kontynuację podczas zajęć z wychowawczyniami.