popielata linia pozioma

logozs31 1a5 maja - w środę - w SP nr 31 został przeprowadzony Konkurs Wiedzy Marynistycznej. Przedsięwzięcie objął swym patronatem Prezydent Miasta Torunia, który również był fundatorem nagród dla najlepszych uczniów - zwycięzców konkursu.
Konkurs rozpoczął się częścią pisemną- uczniowie w godz. 9.00-10.00 w sali nr 20 rozwiązywali test. Sprawdzili go marynarze z ORP „ Toruń”. Około godz. 10.15 rozpoczęła się część ustna, którą prowadziła załoga okrętu. Po niej nastąpiło ogłoszenie wyniku i wręczenie nagród zwycięzcom - uczniom z SP nr 4 w Toruniu.
O godz. 13.00 w SP nr 4 odbył się Wielobój Morski z udziałem 4 szkół i nauczycieli – opiekunów. Zwycięzcą okazała się drużyna z SP nr 4. Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy nauczycielom - organizatorom wydarzenia!
Warto wspomnieć, że placówka przy Dziewulskiego od 2005 r. jest sceną konkursów marynistycznych, a Toruń uczestniczy w nich razem z 4 innymi miastami Polski- Lublinem, Poznaniem, Krakowem i Gnieznem - w ramach ogólnopolskiego projektu Miasta - Okręty. Konkurs ma charakter edukacyjny i adresowany jest do klas VII i VIII SP. Każde z miast wyznaczyło swojego propagatora idei programu. W Toruniu tę rolę sprawuje dyrektor SP nr 31 - Adam Orgacki.