Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019

popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

Logo szkoły

 

Uwaga Rodzice!

Dni Adaptacyjne w oddziałach przedszkolnych dla dzieci nowo przyjętych 28.08.2018 r. (wtorek) godz.10:30-12:00, 29.08.2018r. (środa) godz.10:30-12:00
Zabawy i gry integracyjne, zwiedzanie sal, zajęcia plastyczne.
ZAPRASZAMY!!!


 

Fundacja mBanku od czterech lat wspiera dzieci i młodzież w nauce matematyki między innymi poprzez program grantowy mPotęga. Za ten program Fundacja została wyróżniona statuetką Złotego Bankiera w kategorii „Bank odpowiedzialny społecznie”.
W tym roku do konkursu przystąpiło 771 szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek, uczelni wyższych i grup pasjonatów matematyki z całej Polski. Komisja konkursowa przyznała granty 262 projektom edukacyjnym, wśród których znalazł się projekt opracowany przez nauczycielki matematyki z naszej szkoły.

Nasz projekt nosi tytuł "Płaskie i przestrzenne", a jego celem jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, ćwiczenie umiejętności wykonywania obliczeń geometrycznych, integrowanie uczniów, zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką oraz kształcenie dociekliwości, wytrwałości i sprawnego operowania pojęciami matematycznymi związanymi z geometrią.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas szóstych i siódmych Szkoły Podstawowej nr 31.

W ramach projektu planujemy między innymi:

  • Zajęcia warsztatowe dla uczniów pt. "Matematyczne origami".
  • Konkurs z nagrodami dla uczniów i rodziców na wykonanie wielościanu lub bryły, np. z modułów sonobe, z modułów kręciołkowych.
  • Zajęcia warsztatowe i ćwiczenia pt. "Płaskie i przestrzenne", podczas których wykorzystane zostaną zestawy dydaktyczne do tworzenia konstrukcji przestrzennych.
  • Wystawę pokonkursową prac uczniów i rodziców.

Realizacja projektu rozpocznie się od września 2017 roku. Tak więc w nowym roku szkolnym uczniowie klas 6 i 7 będą mogli bawić się i uczyć geometrii na nowoczesnych zestawach edukacyjnych.

Już dziś zachęcamy uczniów do aktywnego udziału w projekcie edukacyjnym, a rodziców zapraszamy do udziału w konkursie i prosimy o wsparcie naszych działań.

Więcej informacji o programie mPotęga na stronie www.mpotega.pl.