popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019

Logo szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Szkoła zapewnia pracującym rodzicom i opiekunom możliwość opieki nad dziećmi w czasie przerwy wiosennej. Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie w sekretariacie Szkoły pisemnej prośby o opiekę nad dzieckiem w dni wolne od zajęć dydaktycznych tj. 29 i 30.03.2018 r. oraz 03.04.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:30, jeśli tej opieki potrzebują.

Druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej SP 31 (do pobrania tutaj).

Termin złożenia deklaracji – wtorek 27.03.2018 r.

 
 
logo fundacja250x131

Dnia 21 czerwca br. w godzinach 10.00-12.00 na terenach zielonych Zespołu Szkół nr 31 w Toruniu odbędzie się wielka impreza integracyjna „HUR(RA)ZEM BAWIMY SIĘ”. Weźmie w niej udział ponad 200 dzieci. Będą one uczestniczyły w konkursach i zabawach ruchowych, zabawach zręcznościowych. Czekają na nie: dmuchany zamek-zjeżdżalnia, przeciąganie liny, budowanie budowli z kartonów, rysowanie kredą na chodniku,malowanie dziecięcych buziek, konkurencje sportowe.

Celem organizowanej imprezy jest popularyzacja aktywności ruchowej połączona z integracją dzieci niepełnosprawnych z dziećmi typowo rozwijającymi się, stworzenie dla nich przestrzeni wspólnej zabawy, pokonywanie istniejących ograniczeń, wzmacnianie wiary we własne siły dzięki uczestnictwu w przygotowanych zabawach ruchowych. Wszystkie dzieci na zakończenie festynu dostaną napoje, ciasteczka i drobne upominki. Impreza z pewnością da dzieciom wiele radości i uśmiechu. Wszystkie z wielką niecierpliwością czekają na środę.To już 3. edycja tego wyjątkowego festynu integracyjnego.