Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019

popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

Logo szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 1 czerwca 2018 r. szkoła zapewnia uczniom, których rodzice pracują, opiekę w godzinach od 08:00 do 15:30.

Do wtorku 29.05.2018 r. godz. 12:00 do sekretariatu szkoły należy złożyć pisemną prośbę o opiekę nad dzieckiem. Druki z prośbą do wypełnienia są dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.

 
 
pilsudski

12 maja 2017 r. z okazji 82. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Jego pomnikiem przy placu Rapackiego blisko pięćsetosobowa społeczność Zespołu Szkół nr 31 da świadectwo pamięci i przypomni o obowiązku pamięci o wielkim twórcy Odrodzonej Ojczyzny, Naczelniku Państwa i Honorowym Obywatelu Miasta Torunia - Józefie Piłsudskim.

W uroczystości, która rozpocznie się o godz.10:00, wezmą udział przedstawiciele władz miejskich i oświatowych Torunia.