Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019

popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

Logo szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 1 czerwca 2018 r. szkoła zapewnia uczniom, których rodzice pracują, opiekę w godzinach od 08:00 do 15:30.

Do wtorku 29.05.2018 r. godz. 12:00 do sekretariatu szkoły należy złożyć pisemną prośbę o opiekę nad dzieckiem. Druki z prośbą do wypełnienia są dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.

 
 
logozs31 1a

Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych materiał o Konferencji Oświatowej pt. "Autyzm – droga do samodzielności", która odbyła się 7 kwietnia 2017 r.

Na stronie Radia GRA rozmowa z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 31 w Toruniu p. Adamem Orgackim i p. Anną Barwik - koordynatorem ds. integracji w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu.