Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019

popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

Logo szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 1 czerwca 2018 r. szkoła zapewnia uczniom, których rodzice pracują, opiekę w godzinach od 08:00 do 15:30.

Do wtorku 29.05.2018 r. godz. 12:00 do sekretariatu szkoły należy złożyć pisemną prośbę o opiekę nad dzieckiem. Druki z prośbą do wypełnienia są dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.

 
 
konferencja2017a

Dnia 7 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu dyrektor Adam Orgacki uroczyście otworzył IV Konferencję Oświatową pt. "Autyzm - droga do samodzielności". Jej uczestnikami byli wykładowcy, terapeuci, nauczyciele, dyrektorzy szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, lekarze, pracownicy PP-P, szefowie stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studenci i rodzice. Zaproszenie na Konferencję przyjęła Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty-Maria Mazurkiewicz, przedstawiciele Wydziału Edukacji, TODMiDN, prof. w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej UMK w Toruniu- Jacek Błeszyński.


Wśród prelegentów Konferencji znaleźli się: Wanda Antonowicz - wieloletni dyrektor ZS nr 31 w Toruniu, autorka i realizatorka koncepcji modelu kształcenia integracyjnego funkcjonującego od 10 lat w placówce, dr Beata Urbaniak - superwizor Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Anna Barwik- oligofrenopedagog, Koordynator Zespołu ds. Integracji w ZS nr 31, Barbara Sut - matka dziecka z autyzmem, Małgorzata Rybicka - dyrektor Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku, autorka kampanii na rzecz małych domów dla dorosłych autystów, Emilia Jędrzejczak - Koordynator Kujawsko-Pomorskiego Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom pt. "Zrozumieć Autyzm" oraz Aleksandra Wachowska - psycholog, terapeuta w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku.
Oprócz prelekcji wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi program Konferencji zawierał obserwacje lekcji w oddziałach integracyjnych, w ramach których nauczyciele i terapeuci pokazali nowatorskie rozwiązania w zakresie edukacji i terapii ASD stosowane w ZS nr 31 w Toruniu oraz ważny panel dyskusyjny.
Toruńska Konferencja - prezentując wieloaspektowe spojrzenie na problematykę terapii, edukacji, integracji i aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu w jej wymiarze indywidualnym i społecznym - okazała się ze wszech miar pożadaną inicjatywą oświatową.

patronat konferencja1