Blue Flower

rekrutacja 2017 2018rekrutacja 2017 2018rekrutacja 2017 2018

rekrutacja 2017 2018

Rekrutacja 2017/2018

rekrutacja 2017 2018 4b
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczychprowadzonych przez Gminę Miasta Toruń - czytaj Rekrutacja - zajęcia rozwijające zainteresowania.

Rekrutacja 2017/2018 - Szkoły ponadgimnazjalne

rekrutacja 2017 2018 spg

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018:

- Gimnazjum nie wydaje uczniowi loginu i hasła.
- Uczeń zakłada konto i loguje się na stronie torun.e-omikron.pl. Loginem jest PESEL.
- Pismo z Wydziału Edukacji UM w Toruniu - pobierz.
- Zarządzenie Kuratora Oświaty o naborze 2017/2018 - pobierz.
- Wykaz punktowanych konkursów i olimpiad - link.

 

Rekrutacja 2017/2018 - serwis rejestracyjny uruchomiony

rekrutacja 2017 2018 4

Zapisy dzieci odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00 lub poprzez system elektronicznej rekrutacji za pośrednictwem strony:

https://torun.elemento.pl do klas pierwszych SP od 12.04.2017r., 

https://torun.formico.pl do oddziałów przedszkolnych od 19.04.2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami naszej szkoły: Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej.

konferencja2017a

Dnia 7 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu dyrektor Adam Orgacki uroczyście otworzył IV Konferencję Oświatową pt. "Autyzm - droga do samodzielności". Jej uczestnikami byli wykładowcy, terapeuci, nauczyciele, dyrektorzy szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, lekarze, pracownicy PP-P, szefowie stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studenci i rodzice. Zaproszenie na Konferencję przyjęła Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty-Maria Mazurkiewicz, przedstawiciele Wydziału Edukacji, TODMiDN, prof. w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej UMK w Toruniu- Jacek Błeszyński.


Wśród prelegentów Konferencji znaleźli się: Wanda Antonowicz - wieloletni dyrektor ZS nr 31 w Toruniu, autorka i realizatorka koncepcji modelu kształcenia integracyjnego funkcjonującego od 10 lat w placówce, dr Beata Urbaniak - superwizor Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Anna Barwik- oligofrenopedagog, Koordynator Zespołu ds. Integracji w ZS nr 31, Barbara Sut - matka dziecka z autyzmem, Małgorzata Rybicka - dyrektor Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku, autorka kampanii na rzecz małych domów dla dorosłych autystów, Emilia Jędrzejczak - Koordynator Kujawsko-Pomorskiego Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom pt. "Zrozumieć Autyzm" oraz Aleksandra Wachowska - psycholog, terapeuta w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku.
Oprócz prelekcji wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi program Konferencji zawierał obserwacje lekcji w oddziałach integracyjnych, w ramach których nauczyciele i terapeuci pokazali nowatorskie rozwiązania w zakresie edukacji i terapii ASD stosowane w ZS nr 31 w Toruniu oraz ważny panel dyskusyjny.
Toruńska Konferencja - prezentując wieloaspektowe spojrzenie na problematykę terapii, edukacji, integracji i aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu w jej wymiarze indywidualnym i społecznym - okazała się ze wszech miar pożadaną inicjatywą oświatową.

patronat konferencja1